Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach. — Poprawka nr 2
od 18.11.2015 r. (19:53:14) do 24.11.2015 r. (19:53:14)
Treść głosowania

Poprawka nr 2
"Dodaje się art. 2 w brzmieniu: „1. Prefekt wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w oficjalnym dziale prowincji na Forum Centralnym, zwanym dalej »obszarem prowincji«. 2. Prefekt Generalny wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 w pozostałych miejscach oraz w odniesieniu do prowincji w przypadku nie wykonywania zadań przez prefekta przez co najmniej 12 godzin lub gdy dana prowincja nie powołała prefekta.”

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Defloriusz Dyman Wander, 18.11.2015, 23:28:08
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 20.11.2015, 21:55:36
  3. Ignacy Popow-Chojnacki, 21.11.2015, 19:26:26
  4. Mikołaj Torped, 21.11.2015, 23:05:58
    Za, ponieważ wyłączenie właściwości Prefekta Generalnego w samorządach to nie jest #DobraZmiana.
  5. Ludwik Tomović, 21.11.2015, 23:16:43

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 18.11.2015, 20:02:43