Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o prefektach. — Poprawka nr 1
od 18.11.2015 r. (19:51:29) do 24.11.2015 r. (19:51:29)
Treść głosowania

Poprawka nr 1
"W art. 1 Ustawy o prefektach dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
3. Miejscem publicznym jest każdy publicznie dostępny kanał komunikacji wykorzystywany do prowadzenia działalności związanej z Księstwem Sarmacji lub podmiotami funkcjonującymi na jego terytorium.
4. Przepisy dotyczące wypowiedzi zamieszczonych w miejscach publicznych stosuje się także do wiadomości prywatnych w systemie informatycznym Księstwa, skierowanych do grupy:
a) wszystkich jego użytkowników,
b) wszystkich obywateli sarmackich,
c) wszystkich aktywnych obywateli sarmackich,
d) wszystkich mieszkańców samorządu Księstwa."

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Defloriusz Dyman Wander, 18.11.2015, 23:27:29
    Cenne jest wprowadzenie definicji miejsca publicznego.
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 20.11.2015, 21:55:11
  3. Mikołaj Torped, 21.11.2015, 22:35:51
    To jest bardzo dobra definicja.
  4. Ludwik Tomović, 21.11.2015, 23:16:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Ignacy Popow-Chojnacki, 21.11.2015, 19:26:18

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 18.11.2015, 20:02:26