Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych — poprawka do art. 1 pkt 6
od 03.11.2015 r. (14:16:07) do 04.11.2015 r. (23:11:17)
Treść głosowania

Art. 1 pkt 6 („W art. 3 dodaje się ust. 13-17 w brzmieniu: »13. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 5% kwoty sprzedaży znaczka, jednak nie mniej niż 1 000 lt, i stanowi dochód Rady Ministrów…« ”) otrzymuje brzmienie: „W art. 3 dodaje się ust. 13-16 w brzmieniu: »13. Opłata od sprzedaży lub przekazania znaczka wynosi 1000 lt i stanowi dochód Rady Ministrów…« ”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 03.11.2015, 14:18:30
  2. Ignacy Popow-Chojnacki, 03.11.2015, 14:20:13
  3. Cudzoziemiec, 03.11.2015, 14:47:27
  4. Helwetyk Romański, 03.11.2015, 17:13:16
  5. Marek von Thorn-Chojnacki, 03.11.2015, 20:48:24
  6. Ludwik Tomović, 04.11.2015, 12:42:14

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Gauleiter Kakulski, 03.11.2015, 21:21:21