Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych — poprawka do art. 1 pkt 3
od 03.11.2015 r. (14:16:04) do 04.11.2015 r. (23:11:10)
Treść głosowania

Art. 1 pkt 3 („W art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: »Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt« ”) otrzymuje brzmienie: „W art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: »Każdego pierwszego dnia miesiąca, przed poborem podatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, z rachunków mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od co najmniej 31 dni i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Dworu Książęcego pobiera się 500 lt« ”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Cudzoziemiec, 03.11.2015, 14:48:17
  2. Helwetyk Romański, 03.11.2015, 17:13:05

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Ignacy Popow-Chojnacki, 03.11.2015, 14:21:10
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 03.11.2015, 20:49:17
  3. Ludwik Tomović, 04.11.2015, 12:41:52

Głosy PRZECIW

  1. Markus Arped, 03.11.2015, 14:18:16
  2. Gauleiter Kakulski, 03.11.2015, 21:21:45