Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa przygotowująca transfer środków
od 18.06.2013 r. (21:55:26) do 21.06.2013 r. (21:55:26)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu
przygotowująca transfer środków

Art. 1. [Przepisy ogólne]

1. Celem ustawy jest ustalenie struktury własności instytucji, kopalni, manufaktur, karczm, linii kolejowych, mennic, fabryk poprzez przypisanie ich konkretnym osobom fizycznym (mieszkańcy) i prawnym (Korona, Książęce Siły Zbrojne oraz prowincje).
2. Właścicielem systemowym jest osoba wpisana w systemie Złota Wolność jako właściciel.

Art. 2. [Spersonalizowanie majątków]

1. Najwyższa Izba Architektury publikuje listę podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 wraz z informacją o:
(1) aktualnym właścicielu systemowym,
(2) stanie konta,
(3) wpisach hipotecznych.
2. Wraz z opublikowaniem informacji, o których mowa w ust. 1 właściciele w terminie 7 dni powiadamiają Najwyższą Izbę Architektury o strukturach własności podmiotów, które:
(1) nie zostały uwzględnione we wpisach hipotecznych,
(2) zostały uwzględnione błędnie,
(3) wskazane zostały w nich podmioty inne niż osoby fizyczne i prawne.

Art. 3. [Przelewy na konta właścicieli]

Dokonuje się transferu środków pieniężnych z kont podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 1 na konta osób fizycznych i prawnych w systemie Złota Wolność według pozyskanych informacji o strukturze własności, lub według właściciela systemowego.

Art. 4. [Przeniesienie partii politycznych]

Dokonuję się przepisania partii politycznych z systemu Złota Wolność bez pobierania opłat, na wniosek ich liderów.

Art. 5. [Przepisy końcowe]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 18.06.2013, 22:01:54
  2. Misza Korab-Kaku, 18.06.2013, 23:14:47
  3. Karolina Aleksandra, 19.06.2013, 14:55:38
  4. Markus Arped, 19.06.2013, 22:09:22
  5. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 20.06.2013, 19:08:18
  6. Jurand Swarzewski, 20.06.2013, 23:23:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Fryderyk von Hohenzollern, 20.06.2013, 19:59:35

Głosy PRZECIW