Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych — poprawka do art. 1 pkt 1
od 03.11.2015 r. (14:15:58) do 04.11.2015 r. (23:11:01)
Treść głosowania

Art. 1 pkt 1 („Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: »Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych, z zastrzeżeniem, że nie pobiera się podatku z rachunku mieszkańca, ani założonych przez niego instytucji w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji« ”) otrzymuje brzmienie: „Art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: »Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i prowincji — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2« ”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 03.11.2015, 14:17:37
  2. Ignacy Popow-Chojnacki, 03.11.2015, 14:42:30
  3. Helwetyk Romański, 03.11.2015, 17:12:48
  4. Marek von Thorn-Chojnacki, 03.11.2015, 20:53:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Cudzoziemiec, 03.11.2015, 14:49:10
  2. Ludwik Tomović, 04.11.2015, 12:50:52

Głosy PRZECIW