Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym
od 03.10.2015 r. (00:46:56) do 03.10.2015 r. (15:36:57)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

W art. 6 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 r. dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Książę (Marszałek), na wniosek zawarty w akcie oskarżenia i złożony po zarządzeniu wyborów i przed ich zakończeniem, może nadać sprawie bieg w trybie postępowania wyborczego, jeśli wnioskodawca jest kandydatem na posła w chwili złożenia wniosku. W takim przypadku rozstrzygnięcie zapada w przeciągu 36 godzin od momentu nadania biegu sprawie”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Helwetyk Romański, 03.10.2015, 05:45:48
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 03.10.2015, 07:36:11
 3. Cudzoziemiec, 03.10.2015, 08:33:35

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.10.2015, 14:44:59
  Niestety nie jestem w stanie określić swojego zdania w tym temacie.

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 03.10.2015, 00:51:20
 2. Michał Pséftis, 03.10.2015, 08:34:53
  Trybunał Koronny to nie wyścigi. To prawo.
 3. Ignacy Popow-Chojnacki, 03.10.2015, 09:15:05
  Nie każdy może odpowiedzieć nawet w ciągu 36h do tego gdzie czas na resztę?