Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ograniczeniu zasady dyskontynuacji
od 28.09.2015 r. (00:33:45) do 28.09.2015 r. (17:18:03)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o ograniczeniu zasady dyskontynuacji

Art. 1.

W art. 3 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „Zgłoszony przez Księcia, przedstawiciela prowincji lub grupę obywateli projekt, w stosunku do którego nie zakończono drugiego czytania, jest rozpatrywany przez Sejm kolejnej kadencji bez potrzeby ponownego zgłoszenia. W takim przypadku Marszałek Sejmu kolejnej kadencji zarządza pierwsze czytanie projektu w brzmieniu zgłoszonym przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem autopoprawek; przepisu ust. 4 nie stosuje się”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 28.09.2015, 00:33:51
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 28.09.2015, 05:52:00
  3. Helwetyk Romański, 28.09.2015, 06:24:23
  4. Michał Pséftis, 28.09.2015, 07:15:49
  5. Vladimir ik Lihtenštán, 28.09.2015, 07:53:22
  6. Ignacy Popow-Chojnacki, 28.09.2015, 16:03:34

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Cudzoziemiec, 28.09.2015, 05:43:25