Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o Koronie Księstwa Sarmacji
od 24.09.2015 r. (18:41:18) do 24.09.2015 r. (23:49:00)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna
o Koronie Księstwa Sarmacji

Art. 1.

1. Występujące w Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz Rozporządzeniu Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych z dnia 2 maja 2015 r., w odpowiednich przypadkach, słowa „Gellonia i Starosarmacja” zastępuje się, występującymi w odpowiednich przypadkach, słowami „Korona Księstwa Sarmacji”.
2. Art. 14a pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. („25 lutego — rocznica powstania Gellonii i Starosarmacji”) otrzymuje brzmienie: „25 sierpnia — rocznica powstania Korony Księstwa Sarmacji”.

Art. 2.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Przepisy art. 1 mają, odpowiednio, moc ustawy konstytucyjnej, rozporządzenia Księcia oraz ustawy.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Ignacy Popow-Chojnacki, 24.09.2015, 18:43:51
 2. Vladimir ik Lihtenštán, 24.09.2015, 18:46:59
 3. Michał Pséftis, 24.09.2015, 18:54:27
 4. Cudzoziemiec, 24.09.2015, 18:55:44
 5. Helwetyk Romański, 24.09.2015, 20:29:58
  mar. Arpedowi: Niewykluczone, że Koronę trzeba będzie zastąpić innym terminem, w przypadku konfuzji, ale skoro Gellonia i Starosarmacja dokonała zmiany nazwy (a zaznaczę, że w ankietach byłem sceptyczny), to nie ma dobrego powodu, dla którego nie należałoby tej zmiany uznać.
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 24.09.2015, 21:17:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Markus Arped, 24.09.2015, 18:49:50
  Chociaż zależy mi na spójności prawa samorządowego z prawem stanowionym w Sejmie, nie mogę z czystym sumieniem zagłosować za, jako że termin „Korona Księstwa Sarmacji” dotyczy także innego podmiotu (jest terminem używanym w kontekście krajów Korony Księstwa Sarmacji), co zresztą wielokrotnie podnosiłem.

Głosy PRZECIW