Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym
od 23.09.2015 r. (18:52:53) do 23.09.2015 r. (22:03:29)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym

Art. 1.

W art. 6 Ustawy Sejmu nr 210 o Trybunale Koronnym z 22 kwietnia 2014 r. dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Członkiem składu orzekającego nie może być kandydat w wyborach do Sejmu lub w wyborach Księcia”; numerację pozostałych ustępów zmienia się odpowiednio.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Markus Arped, 23.09.2015, 18:53:57
 2. Ignacy Popow-Chojnacki, 23.09.2015, 18:56:17
 3. Cudzoziemiec, 23.09.2015, 18:56:49
 4. Vladimir ik Lihtenštán, 23.09.2015, 18:58:45
 5. Michał Pséftis, 23.09.2015, 19:04:35
  Raczej elekcji, a nie w wyborach Księcia. Merytorycznie się zgadzam, ale moglibyśmy sobie pozwolić na dłuższe debaty.
 6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 23.09.2015, 19:05:36
 7. Helwetyk Romański, 23.09.2015, 21:21:26
  Pos. Bryenniosowi: ordynacja wyborcza mówi o „wyborach Księcia”.

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW