Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Konstytucji - rozszerzenie uprawnień prowincji
od 31.08.2015 r. (14:05:42) do 03.09.2015 r. (12:13:59)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższym projektem ustawy:
__________________________________________________

Ustawa Konstytucyjna
o rozszerzeniu uprawnień prowincji


Art. 1.
Artykuł 43. Konstytucji KS [Prawa publiczne w prowincji] ("1. Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywatela z praw publicznych od okresu zamieszkania w prowincji. 2. Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywatela z praw publicznych od spełniania określonego ustawą kryterium aktywności.") otrzymuje brzmienie:
"Prowincja może uzależnić korzystanie przez obywateli z praw publicznych od:
1) okresu zamieszkania w prowincji,
2) spełniania określonego ustawą kryterium aktywności,
3) spełnienia określonego prawem miejscowym obowiązku podatkowego,
4) złożenia określonego prawem miejscowym ślubowania,
5) posiadania tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 31.08.2015, 14:05:57
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 31.08.2015, 14:30:44
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 31.08.2015, 15:05:50
  4. Andrzej Fryderyk, 31.08.2015, 15:49:27
  5. Siergiusz Asketil, 31.08.2015, 19:22:20
  6. Daniel January von Tauer-Krak, 31.08.2015, 20:36:09
  7. Yennefer von Witcher, 01.09.2015, 07:14:50
  8. Markus Arped, 01.09.2015, 07:30:28
  9. Avril von Levengothon, 02.09.2015, 09:45:38

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW