Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK - Robert von Thorn-Czekański
od 30.08.2015 r. (17:43:21) do 01.09.2015 r. (08:50:25)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższą uchwałą:

Cytuję:
Uchwała Sejmu
w sprawie wyboru asesora Trybunału Koronnego
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy nr 210 o Trybunale Koronnym, Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Robertowi Januszowi von Thorn-Czekańskiemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 30.08.2015, 17:46:59
  2. Daniel January von Tauer-Krak, 30.08.2015, 17:59:20
  3. Markus Arped, 30.08.2015, 18:27:17
  4. Andrzej Fryderyk, 30.08.2015, 18:28:07
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 30.08.2015, 21:18:18
  6. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 30.08.2015, 21:40:04
  7. Avril von Levengothon, 30.08.2015, 22:30:59
  8. Krzysztof St. M. Kwazi, 31.08.2015, 13:58:03
  9. Yennefer von Witcher, 01.09.2015, 07:15:06

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW