Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Narodowej
od 21.08.2015 r. (09:53:47) do 23.08.2015 r. (11:58:02)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższym projektem ustawy:

Ustawa Sejmu
o ustanowieniu Dnia Pamięci Narodowej
Art. 1
 1. W celu upamiętniania wszystkich realnie zmarłych mieszkańców Księstwa Sarmacji dzień 11 stycznia ustanawia się Dniem Pamięci Narodowej, w czasie którego składa się hołd wszystkim realnie zmarłym mieszkańcom Księstwa Sarmacji.
 2. W art. 14a Dekretu z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 r. w pkt. 7 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
  "11 stycznia - Dzień Pamięci Narodowej."
Art. 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 21.08.2015, 10:00:32
 2. Siergiusz Asketil, 21.08.2015, 10:10:09
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.08.2015, 10:36:35
 4. Avril von Levengothon, 21.08.2015, 10:44:29
 5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 21.08.2015, 11:00:28
 6. Yennefer von Witcher, 21.08.2015, 11:31:29
 7. Andrzej Fryderyk, 21.08.2015, 22:38:52
 8. Daniel January von Tauer-Krak, 22.08.2015, 09:59:24
 9. Markus Arped, 22.08.2015, 15:27:13

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW