Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór Asesora TK - Martin Schlesinger-Asketil
od 13.08.2015 r. (19:54:05) do 14.08.2015 r. (16:03:17)
Treść głosowania

Głosujemy nad poniższą uchwałą:

Cytuję:
Uchwała Sejmu
w sprawie wyboru asesora Trybunału Koronnego
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy nr 210 o Trybunale Koronnym, Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Martinowi Schlesinger-Asketilowi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 13.08.2015, 19:54:48
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 13.08.2015, 20:45:31
  3. Markus Arped, 13.08.2015, 21:25:19
  4. Andrzej Fryderyk, 13.08.2015, 21:38:47
  5. Yennefer von Witcher, 13.08.2015, 22:11:49
  6. Siergiusz Asketil, 13.08.2015, 22:17:18
  7. Avril von Levengothon, 13.08.2015, 23:06:28
  8. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 14.08.2015, 00:28:54

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW