Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór asesora Trybunału Koronnego [Azoramath-Arped]
od 11.08.2015 r. (16:34:51) do 12.08.2015 r. (12:19:31)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Teodozjuszowi Azoramath-Arpedowi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.08.2015, 16:40:46
  2. Siergiusz Asketil, 11.08.2015, 16:42:04
  3. Andrzej Fryderyk, 11.08.2015, 17:27:42
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 11.08.2015, 18:54:58
  5. Młynek Kawowy, 11.08.2015, 20:33:42
  6. Yennefer von Witcher, 11.08.2015, 21:02:04
  7. Avril von Levengothon, 11.08.2015, 22:55:16

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Markus Arped, 11.08.2015, 17:54:20
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 12.08.2015, 11:59:52

Głosy PRZECIW