Sejm Księstwa Sarmacji
Zatwierdzenie rozporządezenia Kanclerza w sprawie emisji liberta
od 31.07.2015 r. (01:41:56) do 01.08.2015 r. (11:52:13)
Treść głosowania

Głosujemy nad zatwierdzeniem poniższego Rozporządzenia:

Cytuję:
Rozporządzenie Kanclerza
w sprawie emisji liberta
Art. 1.
Na podstawie art. 15 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dokonuje się emisji 600000 lt na rachunek Rady Ministrów.
Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Andrzej Fryderyk, 31.07.2015, 02:13:47
  2. Markus Arped, 31.07.2015, 02:23:13
  3. Yennefer von Witcher, 31.07.2015, 08:27:30
  4. Krzysztof St. M. Kwazi, 31.07.2015, 09:47:42
  5. Młynek Kawowy, 31.07.2015, 14:30:05
  6. Avril von Levengothon, 31.07.2015, 15:06:14

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 31.07.2015, 12:45:40

Głosy PRZECIW

  1. Siergiusz Asketil, 31.07.2015, 09:52:36
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 31.07.2015, 12:15:21