Sejm Księstwa Sarmacji
Zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej
od 28.07.2015 r. (21:28:44) do 29.07.2015 r. (20:18:54)
Treść głosowania

Głosowanie nad wyrażeniem przez Sejm zgodny na ratyfikację przez Księcia Sarmacji poniższej umowy międzynarodowej:

Cytuję:
Jego Królewska Mość
MARCIN I MIKOŁAJ
Król Dreamlandu i Elderlandu
reprezentowany przez:
Jego Królewską Wysokość Pavla Svobodę
Premiera Rządu Królewskiego
oraz
Jego Książęca Mość
TOMASZ IVO HUGO
Książę Sarmacji i Król Baridasu
osobiście
zawierają:
UMOWĘ
O uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej
Artykuł 1.
Księstwo Sarmacji uznaje objęcie przez Królestwo Dreamlandu suwerennego zwierzchnictwa nad całością terytorium Królestwa Scholandii w wyniku Traktatu o Unii zawartego dnia 13 lipca 2015 roku między Królestwami Dreamlandu i Scholandii.
Artykuł 2.
Królestwo Dreamlandu zrzeka się praw do terytorium Awary Południowej na rzecz Królestwa Baridasu.
Zawarto dnia 14 lipca 2015 roku w Królewskim Mieście Ekorre
[wciecie]Podpisali:
(—) Pavel Svoboda, r.s.
(—) Tomasz Ivo Hugo[/wciecie]

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 28.07.2015, 21:33:25
  2. Andrzej Fryderyk, 28.07.2015, 22:06:24
  3. Markus Arped, 28.07.2015, 22:16:46
  4. Krzysztof St. M. Kwazi, 29.07.2015, 00:10:57
  5. Avril von Levengothon, 29.07.2015, 00:38:24
  6. Yennefer von Witcher, 29.07.2015, 07:14:30
  7. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 29.07.2015, 08:31:05
  8. Młynek Kawowy, 29.07.2015, 10:21:39
  9. Siergiusz Asketil, 29.07.2015, 10:52:25

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW