Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie
od 17.07.2015 r. (09:31:43) do 21.07.2015 r. (09:31:43)
Treść głosowania

Głosowanie nad poniższym projektem Ustawy:

Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie
Art. 1.

W artykule 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dokonuje się następujących zmian:
 1. dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 7 500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone”.
 2. ustęp 5 („Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.”) otrzymuje brzmienie:
  Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału — za pomocą poczty konnej”.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Avril von Levengothon, 18.07.2015, 09:43:19
 2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 18.07.2015, 12:08:38
 3. Andrzej Fryderyk, 18.07.2015, 12:10:54
 4. Siergiusz Asketil, 18.07.2015, 16:27:21
 5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 19.07.2015, 19:51:20
 6. Yennefer von Witcher, 20.07.2015, 08:16:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Krzysztof St. M. Kwazi, 18.07.2015, 12:07:52

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 18.07.2015, 03:16:39