Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — poprawka do art. 1
od 01.07.2013 r. (00:18:36) do 02.07.2013 r. (17:01:34)
Treść głosowania

Art. i („Ilekroć w ustawie zostanią użyte wzory — „M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a „WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem”) otrzymuje brzmienie: „Ilekroć w ustawie zostaną użyte wzory — „M” należy rozumieć jako wartość majątku po przeliczeniu, a „WM” jest wartością majątku przed przeliczeniem, bądź też „ZS” — które oznacza, że zostaje taki sam”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 01.07.2013, 00:21:17
  2. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:21:43
  3. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:34:06
  4. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 11:10:05
  5. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 17:27:38
  6. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:56:09
  7. Markus Arped, 02.07.2013, 12:54:32