Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie — poprawka
od 15.07.2015 r. (13:07:58) do 17.07.2015 r. (09:33:50)
Treść głosowania

Głosowanie nad poprawką rozszerzającą art. 1 projektu Ustawy o opłacie za niegłosowanie w Sejmie.

Proponowane nowe brzmienie artykułu 1:

Cytuję:
W artykule 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dokonuje się następujących zmian:
 1. dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 7 500 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone”.
 2. ustęp 5 („Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni.”) otrzymuje brzmienie:
  Jeżeli w głosowaniu nie wzięła udziału co najmniej połowa posłów, Marszałek przedłuża głosowanie — o nie krócej niż trzy dni i nie dłużej niż pięć dni — oraz powiadamia o głosowaniu wszystkich posłów, którzy nie wzięli w nim udziału — za pomocą poczty koronnej”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Siergiusz Asketil, 15.07.2015, 13:13:35
  Najlepsze jest to, że nikt nie zauważył "poczty koronnej", która... nie istnieje. :)
 2. Krzysztof St. M. Kwazi, 15.07.2015, 13:23:46
 3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 15.07.2015, 14:04:26
 4. Avril von Levengothon, 15.07.2015, 18:38:54
 5. Yennefer von Witcher, 15.07.2015, 19:41:17
 6. Andrzej Fryderyk, 15.07.2015, 23:53:00
 7. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.07.2015, 15:05:42

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 15.07.2015, 14:26:27