Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie Ustawy o finansach publicznych
od 10.07.2015 r. (14:29:43) do 12.07.2015 r. (15:41:05)
Treść głosowania

Art. 1.[/b]
Art. 6 ust. 3 Ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. („Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję”) otrzymuje brzmienie „Prowincja może powołać nie więcej niż dwóch funkcjonariuszy na funkcje poborców podatkowych; przysługuje im prawo wglądu w stany i historie wszystkich rachunków bankowych oraz uprawnienie do pobierania podatków i innych wierzytelności na rachunek prowincji, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez prowincję”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 10.07.2015, 14:29:51
  2. Markus Arped, 10.07.2015, 17:02:10
  3. Avril von Levengothon, 10.07.2015, 20:48:09
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 10.07.2015, 21:13:03
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.07.2015, 22:17:28
  6. Krzysztof St. M. Kwazi, 11.07.2015, 13:14:38
  7. Yennefer von Witcher, 12.07.2015, 12:51:00

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Młynek Kawowy, 10.07.2015, 16:47:32
  2. Andrzej Fryderyk, 10.07.2015, 16:55:46

Głosy PRZECIW