Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o organizacjach paramilitarnych — poprawka pos. Arpeda #3
od 10.07.2015 r. (14:26:48) do 12.07.2015 r. (18:55:11)
Treść głosowania

Art. 6 ust. 2 („Organizacje paramilitarne mogą prowadzić działania wojenne tylko w porozumieniu z Hetmanem Wielkim i na podstawie jego zgody”) otrzymuje brzmienie: „Organizacje paramilitarne mogą prowadzić działania wojenne tylko w porozumieniu z Księciem i na podstawie jego zgody”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 10.07.2015, 17:01:57
  2. Aleksander Damian Chojnacki, 10.07.2015, 17:58:29
  3. Avril von Levengothon, 11.07.2015, 10:04:55
  4. Yennefer von Witcher, 12.07.2015, 12:51:38
  5. Krzysztof St. M. Kwazi, 12.07.2015, 15:25:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Andrzej Fryderyk, 10.07.2015, 16:56:39
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 10.07.2015, 22:17:47

Głosy PRZECIW

  1. Siergiusz Asketil, 10.07.2015, 14:27:09
  2. Młynek Kawowy, 10.07.2015, 16:47:16