Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór asesora Trybunału Koronnego [Wiśnicki]
od 07.07.2015 r. (17:28:41) do 10.07.2015 r. (14:30:54)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Wojciechowi Wiśnickiemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Siergiusz Asketil, 07.07.2015, 17:29:08
  2. Aleksander Damian Chojnacki, 07.07.2015, 17:29:52
  3. Młynek Kawowy, 07.07.2015, 18:43:50
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.07.2015, 19:40:14
  5. Markus Arped, 07.07.2015, 19:57:45
  6. Krzysztof St. M. Kwazi, 07.07.2015, 21:29:16
  7. Andrzej Fryderyk, 07.07.2015, 21:50:33
  8. Avril von Levengothon, 08.07.2015, 13:52:21
  9. Yennefer von Witcher, 08.07.2015, 16:10:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW