Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o organizacjach paramilitarnych — poprawka pos. Arpeda #1
od 07.07.2015 r. (10:15:23) do 10.07.2015 r. (10:15:23)
Treść głosowania

Art. 4 ust. 2 („Organizacje paramilitarne, posiadające na wyposażeniu swoim lub swoich członków uzbrojenie niebędące uzbrojeniem osobistym, przede wszystkim pojazdy wojskowe (lądowe, powietrzne lub wodne), podlegają Księciu oraz Hetmanowi Wielkiemu w zakresie, o jakim mowa w niniejszej ustawie.”) otrzymuje brzmienie: „Organizacje paramilitarne, posiadające na wyposażeniu swoim lub swoich członków uzbrojenie niebędące uzbrojeniem osobistym, przede wszystkim pojazdy wojskowe (lądowe, powietrzne lub wodne), podlegają Księciu”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Markus Arped, 07.07.2015, 12:03:31
  2. Yennefer von Witcher, 08.07.2015, 16:12:21

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 07.07.2015, 10:26:46
  2. Krzysztof St. M. Kwazi, 07.07.2015, 21:29:35

Głosy PRZECIW

  1. Siergiusz Asketil, 07.07.2015, 10:15:34
  2. Andrzej Fryderyk, 07.07.2015, 13:07:05
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 07.07.2015, 17:50:29
  4. Młynek Kawowy, 07.07.2015, 18:44:30
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.07.2015, 19:39:39