Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o organizacjach paramilitarnych — poprawka pos. von Witcher
od 05.07.2015 r. (15:08:35) do 07.07.2015 r. (10:12:31)
Treść głosowania

Skreśla się art. 2 ust. 2 (Organizacje paramilitarne nie mogą używać nazw orderów i odznaczeń właściwych dla sił zbrojnych Księstwa Sarmacji.).

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Yennefer von Witcher, 05.07.2015, 15:09:48

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.07.2015, 16:09:39
  2. Markus Arped, 06.07.2015, 00:44:27

Głosy PRZECIW

  1. Siergiusz Asketil, 05.07.2015, 15:11:02
  2. Avril von Levengothon, 05.07.2015, 21:23:06
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 05.07.2015, 22:23:24
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 05.07.2015, 22:23:55
  5. Młynek Kawowy, 05.07.2015, 23:12:07
  6. Andrzej Fryderyk, 05.07.2015, 23:32:38