Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — poprawka kosmetyczna
od 01.07.2013 r. (00:18:31) do 02.07.2013 r. (17:01:23)
Treść głosowania

1. Dokonuje się przeniesienia ust. 2-4 z art. 2 do art. x [inne przeliczenia].

2. Art. 2 [przeliczenie majątków] otrzymuje brzmienie: „[przeliczenie majątków mieszkańców]”.

3. W art. 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Przeznacza się 3 miesiące na wybór przez mieszkańca opcji 1-4 transferu majątku. Po przekroczeniu tego terminu system automatycznie i losowo dokona wyboru opcji 1-3 za mieszkańca”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 01.07.2013, 00:20:57
  2. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:22:17
  3. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:34:32
  4. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 11:10:29
  5. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 17:26:58
  6. Markus Arped, 02.07.2013, 12:55:01

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:56:01