Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie — poprawka pos. Kwaziego
od 04.07.2015 r. (07:18:11) do 05.07.2015 r. (12:38:39)
Treść głosowania

Art. 1 otrzymuje brzmienie: "Do artykułu 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 5 000 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, za wyjątkiem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”".

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 04.07.2015, 09:39:16
 2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 04.07.2015, 21:10:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Andrzej Fryderyk, 04.07.2015, 10:45:40
  Kwota nie ma większego znaczenia. 5000 lt to nie jest za mało, więc jeśli większość woli taką opcję - niechaj tak będzie.
 2. Yennefer von Witcher, 04.07.2015, 13:21:51

Głosy PRZECIW

 1. Siergiusz Asketil, 04.07.2015, 07:18:25
  Zdecydowanie za mało.
 2. Avril von Levengothon, 04.07.2015, 10:39:54
 3. Młynek Kawowy, 04.07.2015, 10:45:34
 4. Markus Arped, 04.07.2015, 11:46:42