Sejm Księstwa Sarmacji
Wybór asesora Trybunału Koronnego [Rudnicki]
od 03.07.2015 r. (11:52:44) do 06.07.2015 r. (11:52:44)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Antoniemu Rudnickiemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Siergiusz Asketil, 03.07.2015, 11:52:50
 2. Markus Arped, 03.07.2015, 12:30:21
 3. Avril von Levengothon, 03.07.2015, 14:15:38
 4. Andrzej Fryderyk, 03.07.2015, 15:54:35
 5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 04.07.2015, 11:35:51
 6. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.07.2015, 16:11:00

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Młynek Kawowy, 03.07.2015, 14:42:03
  Kandydat niewłaściwie interpretuje zasadę wolności państwa i nie zauważa, że KS nie są państwem prawa w realnym rozumieniu.
 2. Yennefer von Witcher, 04.07.2015, 13:31:07
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 05.07.2015, 22:24:47

Głosy PRZECIW