Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie — poprawka pos. von Witcher
od 02.07.2015 r. (15:08:19) do 04.07.2015 r. (07:14:36)
Treść głosowania

Art. 1. (Do artykułu 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 10 000 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”) otrzymuje brzmienie: "Do artykułu 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek stwierdza wygaśnięcie mandatu poselskiego wobec posła, który dwukrotnie nie był obecny w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.”".

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 03.07.2015, 08:12:11
 2. Yennefer von Witcher, 03.07.2015, 11:28:49
 3. Aleksander Damian Chojnacki, 03.07.2015, 20:18:33

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Siergiusz Asketil, 02.07.2015, 15:08:27
 2. Krzysztof St. M. Kwazi, 02.07.2015, 21:22:03

Głosy PRZECIW

 1. Markus Arped, 02.07.2015, 15:32:07
  Nie bądźmy aż tak radykalni — opuszczenie dwóch głosowań w ciągu trzech miesięcy nie powinno być przesłanką do utraty mandatu poselskiego. Niech naszą aktywność osądzą wyborcy.
 2. Avril von Levengothon, 02.07.2015, 18:26:18
  Na to są już inne przepisy
 3. Młynek Kawowy, 03.07.2015, 00:52:11
 4. Andrzej Fryderyk, 03.07.2015, 11:17:11