Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych
od 21.06.2015 r. (22:40:38) do 24.06.2015 r. (22:40:38)
Treść głosowania

Art. 1.

W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. Art. 1 ust. 1 („Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 18% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”) otrzymuje brzmienie: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od trwającej ponad 30 dni nieobecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, w wysokości 25% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach”.
 2. Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Każdego pierwszego i szesnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach. Mieszkaniec w zgodzie z Art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim może zwrócić się do Rady Ministrów o zwrot podatku w ciągu 45 dni od jego pobrania.”.
 3. Dodaje się ust. 1b w brzmieniu: Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku aktywnego mieszkańca w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim i stanowiących jego własność instytucji, pobiera się podatek na rachunek Rady Ministrów w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach.
 4. Art. 1 ust. 4 („Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 120 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1”) otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, może zwrócić na jego rachunek — pobrany w okresie 90 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1”.
 5. Art. 3 ust. 5 („Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów; przepisu nie stosuje się do zmiany danych w profilu instytucji bez możliwości publikacji oraz do zmiany danych w profilu mieszkańca, w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji”) otrzymuje brzmienie: „Opłata od zmiany danych w profilu innej niż zmiana danych w profilu mieszkańca w okresie 30 dni od dnia jego rejestracji lub wynikająca z aktu urzędowego opublikowanego w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji wynosi 4950 lt i stanowi dochód Rady Ministrów”.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Karolina Aleksandra, 21.06.2015, 22:41:51
 2. Avril von Levengothon, 21.06.2015, 22:48:37
 3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 21.06.2015, 23:20:59
 4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 21.06.2015, 23:21:15

Głosy WSTRZYMUJĄCE

 1. Ignacy Urban de Ruth, 21.06.2015, 22:48:42
 2. Marek von Thorn-Chojnacki, 21.06.2015, 22:56:01
 3. Markus Arped, 22.06.2015, 00:34:42

Głosy PRZECIW