Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — dodanie art. 2 ust. 1 pkt y
od 01.07.2013 r. (00:18:26) do 04.07.2013 r. (00:18:26)
Treść głosowania

W art. 2 ust. 1 dodaje się pkt y w brzmieniu: „rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 00:27:09
    UWAGA POPRAWKA BRZMI "rezygnacji z wypłaty środków oraz likwidacji tego majątku w tym zrzeczenie się praw do niego"
  2. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:35:28
  3. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:34:44
  4. Markus Arped, 02.07.2013, 12:55:37
  5. Roland Heach-Romański, 03.07.2013, 15:55:06

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:55:56