Sejm Księstwa Sarmacji
US o zmniejszeniu liczby posłów na Sejm
od 09.06.2015 r. (20:00:28) do 12.06.2015 r. (20:00:28)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmniejszeniu liczby posłów na Sejm
Art. 1.
Art. 5 ust. 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. („W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8: (1) 6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 30, (2) 8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 30 do 59, (3) 10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89, (4) 11 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 90”) otrzymuje brzmienie: „W wyborach do Sejmu z listy wyborczej ogólnej wybiera się, z zastrzeżeniem ust. 8:
6 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi mniej niż 60,
8 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 60 do 89,
10 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi od 90 do 119,
12 posłów — jeżeli liczba aktywnych obywateli wynosi co najmniej 120”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 09.06.2015, 20:02:42
  2. Marek von Thorn-Chojnacki, 09.06.2015, 20:39:36
  3. Avril von Levengothon, 10.06.2015, 13:55:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 09.06.2015, 20:51:39

Głosy PRZECIW