Sejm Księstwa Sarmacji
Rozporządzenie Kanclerza o zmianie Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych
od 07.06.2015 r. (21:52:48) do 10.06.2015 r. (21:52:48)
Treść głosowania

Rozporządzenie Kanclerza
o zmianie Rozporządzenia o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych
Art. 1.
W Rozporządzeniu Kanclerza o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 19 czerwca 2014 r. art. 1 ust. 1 ([Z budżetu Rady Ministrów wypłaca się wynagrodzenia:] „Marszałka, wicemarszałków Sejmu i przewodniczących stronnictw politycznych”) otrzymuje brzmienie: „Marszałka, wicemarszałków Sejmu i posłów na Sejm”.
Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 07.06.2015, 22:05:17
  2. Avril von Levengothon, 07.06.2015, 22:25:43
  3. Marek von Thorn-Chojnacki, 07.06.2015, 23:31:49
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 08.06.2015, 13:03:16
  5. Markus Arped, 08.06.2015, 17:59:38
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 08.06.2015, 21:55:32

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW