Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie przepisów o cudzoziemcach - Poprawka Książęca
od 07.06.2015 r. (21:51:17) do 10.06.2015 r. (21:51:17)
Treść głosowania

Art. 9 ust. 4 przyjmuje brzmienie

4. Odwołanie wnosi się do Sejmu w terminie siedmiu dni od dnia przesłania powiadomienia o decyzji do wydalanego na jego adres poczty elektronicznej podany w profilu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Karolina Aleksandra, 07.06.2015, 22:05:50
  2. Avril von Levengothon, 07.06.2015, 22:25:39
  3. Marek von Thorn-Chojnacki, 07.06.2015, 23:31:22
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 08.06.2015, 13:02:43
  5. Markus Arped, 08.06.2015, 17:58:13
  6. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 08.06.2015, 21:55:40

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW