Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Mikołaj Torped
od 27.05.2015 r. (22:53:45) do 30.05.2015 r. (22:53:45)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Mikołajowi Torpedowi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 27.05.2015, 23:10:08
    kandydat z wykształceniem jak najbardziej potrzebny :)
  2. Markus Arped, 27.05.2015, 23:16:59
  3. Karolina Aleksandra, 27.05.2015, 23:19:31
  4. Ignacy Urban de Ruth, 28.05.2015, 00:12:45
  5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 28.05.2015, 09:03:52
  6. Marek von Thorn-Chojnacki, 28.05.2015, 20:27:46

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 28.05.2015, 08:18:41

Głosy PRZECIW