Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych - poprawka 4
od 16.05.2015 r. (12:05:10) do 19.05.2015 r. (12:05:10)
Treść głosowania

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych dodaje się Art. 1 ustęp 5 w brzmieniu:

Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku aktywnego mieszkańca w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim i stanowiących jego własność instytucji, pobiera się podatek na rachunek Rady Ministrów w wysokości 1% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach.”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 16.05.2015, 12:43:48
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 16.05.2015, 15:02:14
  3. Karolina Aleksandra, 16.05.2015, 18:30:21
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.05.2015, 20:44:24
  5. Aleksander Damian Chojnacki, 17.05.2015, 10:22:39

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW