Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych - poprawka 3
od 16.05.2015 r. (12:01:18) do 19.05.2015 r. (12:01:18)
Treść głosowania

Art.1 ustęp 2 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych w brzmieniu:

("Dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 10% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach. [..tutaj część z poprawki 1..]")

przyjmuje brzmienie:

Dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „Każdego pierwszego i szesnastego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca i stanowiących jego własność instytucji na rachunek Rady Ministrów pobiera się podatek od braku aktywności w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim, w wysokości 5% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach. [..tutaj część z poprawki 1..]”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 16.05.2015, 12:43:37

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 16.05.2015, 15:01:54
  2. Karolina Aleksandra, 16.05.2015, 18:32:34
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.05.2015, 20:44:54
  4. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 17.05.2015, 10:23:17

Głosy PRZECIW