Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych - poprawka 2
od 16.05.2015 r. (11:58:45) do 19.05.2015 r. (11:58:45)
Treść głosowania

W projekcie Ustaway Sejmu o zmianie ustawy o finansach publicznych wprowadza się następującą zmianę:

Art. 2 w brzmieniu ("Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.")

przyjmuje brzmienie

"Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku"

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 16.05.2015, 12:43:32
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 16.05.2015, 14:59:55
  3. Karolina Aleksandra, 16.05.2015, 18:32:40
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 16.05.2015, 20:45:10
  5. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 17.05.2015, 10:23:29

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW