Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — poprawka do art. 2 ust. 4
od 01.07.2013 r. (00:18:21) do 02.07.2013 r. (17:00:02)
Treść głosowania

Art. 2 ust. 4 („Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450”) otrzymuje brzmienie: „Dokonuje się przeliczenia wierzytelności według wzoru ∛WM x 450. Terminy spłat wierzytelności mieszkańców krótsze niż 12 miesięcy przedłuża się do tego okresu”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 01.07.2013, 00:20:24
  2. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:22:50
  3. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:34:49
  4. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 11:10:44
  5. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 17:26:07
  6. Markus Arped, 02.07.2013, 12:56:04

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:55:52