Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości - wersja B
od 10.05.2015 r. (12:46:27) do 13.05.2015 r. (12:46:27)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr..........
o nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości.

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
1. Do Art. 30 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Skazany na banicję może się wypowiadać w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji przy pomocy osób trzecich za wiedzą i akceptacją wypowiedzi skazanego na banicję przez prefekta".
2. Do Art. 40 ust. 1 pkt. 9 dodaje się następujące słowa po słowach "wypowiadania się w miejscu publicznym": "bez zgody, wiedzy i akceptacji wypowiedzi skaznego na banicję przez prefekta".
3. Do Art. 40 ust. 2 dodaje się następujące słowa po słowach "wypowiadania się w miejscu publicznym": "bez zgody, wiedzy i akceptacji wypowiedzi skazanego na banicję przez prefekta".

Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 10.05.2015, 13:28:26
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 10.05.2015, 13:35:39
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 11.05.2015, 16:12:19

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 10.05.2015, 16:02:25

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 10.05.2015, 15:32:35
  2. Ignacy Urban de Ruth, 10.05.2015, 20:50:37
  3. Wojciech Wiśnicki, 12.05.2015, 16:41:54