Sejm Księstwa Sarmacji
Nowelizacja Kodeksu Sprawiedliwości - wersja A
od 05.05.2015 r. (22:14:15) do 08.05.2015 r. (22:14:15)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr..........
o nowelizacji Kodeksu Sprawiedliwości.

Art. 1. [Przepisy nowelizujące]
1. Do Art. 30 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "Skazany na banicję może się wypowiadać raz w roku w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji przy pomocy osób trzecich za wiedzą i akceptacją wypowiedzi skazanego na banicję przez prefekta".
2. Do Art. 40 ust. 1 pkt. 9 dodaje się następujące słowa po słowach "wypowiadania się w miejscu publicznym": "bez zgody, wiedzy i akceptacji wypowiedzi skaznego na banicję przez prefekta".
3. Do Art. 40 ust. 2 dodaje się następujące słowa po słowach "wypowiadania się w miejscu publicznym": "bez zgody, wiedzy i akceptacji wypowiedzi skazanego na banicję przez prefekta".

Art. 2 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
P.S.
W przypadku nieprzyjęcia nowelizacji przejdziemy do głosowania nad 2 projektem nowelizacji.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 05.05.2015, 22:29:00
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 06.05.2015, 07:32:36
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 06.05.2015, 11:45:57

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 05.05.2015, 22:18:42

Głosy PRZECIW

  1. Avril von Levengothon, 05.05.2015, 22:37:09
  2. Ignacy Urban de Ruth, 05.05.2015, 23:37:45
  3. Wojciech Wiśnicki, 07.05.2015, 10:13:50
    Zgodnie z zapowiedzią. Banicja, to banicja. Droga powrotu dla CHCĄCYCH już jest.