Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Antoni Rudnicki
od 26.04.2015 r. (10:03:35) do 29.04.2015 r. (08:30:50)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Antoniemu Rudnickiemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 26.04.2015, 11:02:02
  2. Ignacy Urban de Ruth, 26.04.2015, 11:13:52
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 26.04.2015, 11:52:27
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.04.2015, 14:20:09
  5. Wojciech Wiśnicki, 26.04.2015, 21:59:09

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 26.04.2015, 10:53:04
  2. Karolina Aleksandra, 26.04.2015, 11:54:34

Głosy PRZECIW