Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Młynek Kawowy
od 26.04.2015 r. (10:02:44) do 29.04.2015 r. (08:28:34)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Młynkowi Kawowemu.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 26.04.2015, 10:52:56
  2. Vladimir ik Lihtenštán, 26.04.2015, 11:02:15
  3. Ignacy Urban de Ruth, 26.04.2015, 11:14:08
  4. Karolina Aleksandra, 26.04.2015, 11:54:57
  5. Wojciech Wiśnicki, 26.04.2015, 21:55:47

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 26.04.2015, 11:52:41
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.04.2015, 14:20:51
    Lekceważaco Pan podszedł do debaty.