Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o przeliczeniu majątków — dodanie art. 2 ust. 1 pkt x
od 01.07.2013 r. (00:18:16) do 02.07.2013 r. (16:59:50)
Treść głosowania

1. W art. 2 ust. 1 dodaje się pkt x w brzmieniu pkt. 3.

2. Art. 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „wypłaty środków w dwunastu równych, miesięcznych ratach według przelicznika M= ∛WM x 300 lub”.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Katiuszyn Rewoluty Lepki, 01.07.2013, 00:19:58
  2. Misza Korab-Kaku, 01.07.2013, 00:23:28
  3. Karolina Aleksandra, 01.07.2013, 01:34:53
  4. Avril von Levengothon, 01.07.2013, 11:10:56
  5. Roland Heach-Romański, 01.07.2013, 17:25:42
  6. Markus Arped, 02.07.2013, 12:56:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Jurand Swarzewski, 02.07.2013, 09:55:44