Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa Konstytucyjna o zmianie przepisów dotyczących referendum
od 26.04.2015 r. (10:00:51) do 29.04.2015 r. (10:00:51)
Treść głosowania

Ustawa Konstytucyjna
o zmianie przepisów dotyczących referendum
Art. 1.

W Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2011 r. dokonuje się następujących zmian:

1. W art. 27. ust. 1 zmienia się brzmienie pierwszego zdania ("Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu, w sprawie:") na następujące:
"Marszałek Sejmu zarządza referendum na wniosek grupy obywateli w liczbie stanowiącej co najmniej trzecią część liczby obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartą część aktualnej liczby obywateli, w sprawie:".

2. W art. 27a. ust. 2 zmienia się brzmienie pierwszego zdania ("Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu;") na następujące:
"Wniosek o zmianę Konstytucji mogą złożyć obywatele w grupie odpowiadającej trzeciej części obywateli głosujących w ostatnich wyborach do Sejmu lub czwartej części aktualnej liczby obywateli;".
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 26.04.2015, 11:01:23
  2. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 26.04.2015, 11:52:53
  3. Karolina Aleksandra, 26.04.2015, 11:56:24
  4. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.04.2015, 14:21:49
  5. Wojciech Wiśnicki, 27.04.2015, 00:23:53

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Avril von Levengothon, 26.04.2015, 10:52:50

Głosy PRZECIW