Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o opłacie za niegłosowanie w Sejmie
od 26.04.2015 r. (09:57:10) do 29.04.2015 r. (09:57:10)
Treść głosowania

Art. 1.

Do artykułu 5 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulamin Sejmu dodaje się ustęp 7 o treści „Marszałek wymierza karę w wysokości 10 000 libertów za nieobecność w trakcie drugiego czytania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy na ręce Marszałka wpłynęło usprawiedliwienie z nieobecności lub gdy drugie czytanie zostało skrócone.
Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 26.04.2015, 10:51:30
  2. Karolina Aleksandra, 26.04.2015, 11:55:49
  3. Wojciech Wiśnicki, 26.04.2015, 20:38:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW

  1. Vladimir ik Lihtenštán, 26.04.2015, 11:01:46
  2. Aleksander Damian Chojnacki, 26.04.2015, 11:53:07
  3. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 26.04.2015, 14:21:19