Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o zmianie zasad przyznawania subwencji
od 11.04.2015 r. (09:43:25) do 14.04.2015 r. (09:43:25)
Treść głosowania

Ustawa Sejmu nr …
o zmianie zasad przyznawania subwencji prowincji

Art. 1.
Traci moc Ustawa Sejmu nr 224 o rankingu prowincji z dnia 20 lipca 2014 r.
Art. 2.
W Ustawie Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. dodaje się art. 8a o tytule „Subwencje dla prowincji”, w brzmieniu:
 1. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje dla prowincji w wysokości obliczonej ze wzoru w punkcie b).
 2. Łączną kwotę przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji oblicza się według wzoru „S = O × 300 + AO * 3500 + DO * 9000”, gdzie:
  • „S” jest łączną kwotą przeznaczoną na subwencje dla konkretnej prowincji,
  • „O” jest liczbą nieaktywnych obywateli sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji,
  • „AO” jest liczbą aktywnych obywateli (posiadających nie więcej niż 59 pkt. aktywnosciowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji
  • „DO” jest liczbą dobrych obywateli (posiadających co najmniej 60 pkt. aktywnosciowych) sporządzoną w chwili publikacji uchwały lub decyzji i zamieszkałych na terytorium danej prowincji
 3. Obliczona kwota subwencji dla prowincji nie może być wyższa niż 100 000 lt.
Art. 3.
W zastępstwie subwencji, o których mowa w art. 6 uchylonej ustawy, z budżetu Rady Ministrów przyznaje się subwencje za styczeń, luty i marzec 2015 r. w wysokości:
 1. Za styczeń 2015 r. — 285800 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 66700 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 75400 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 67800 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 75900 lt.
 2. Za luty 2015 r. — 192400 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 63500 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 52500 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 37600 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 38800 lt.
 3. Za marzec 2015 r. — 268900 lt, w tym:
  a. Królestwo Baridasu: 83200 lt,
  b. Gellonia i Starosarmacja: 69000 lt,
  c. Konsulat Sclavinii: 60500 lt,
  d. Królestwo Teutonii: 56200 lt.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

 1. Avril von Levengothon, 11.04.2015, 09:43:36
 2. Wojciech Wiśnicki, 11.04.2015, 11:43:35
 3. Karolina Aleksandra, 11.04.2015, 15:51:17
 4. Ignacy Urban de Ruth, 13.04.2015, 01:26:26

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW