Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Martin Schlesinger-Asketil
od 07.04.2015 r. (09:08:55) do 10.04.2015 r. (08:56:14)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Martinowi Schlesinger-Asketil.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 07.04.2015, 10:29:21
  2. Ignacy Urban de Ruth, 07.04.2015, 14:06:58
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 07.04.2015, 16:15:44
  4. Karolina Aleksandra, 07.04.2015, 18:01:25
  5. Avril von Levengothon, 08.04.2015, 07:12:39
  6. Wojciech Wiśnicki, 08.04.2015, 23:20:49

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.04.2015, 11:15:53

Głosy PRZECIW