Sejm Księstwa Sarmacji
Asesor Trybunału Koronnego: Herman Kolineusz
od 07.04.2015 r. (09:08:03) do 10.04.2015 r. (08:56:30)
Treść głosowania

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o Trybunale Koronnym Sejm powierza na cztery miesiące funkcję asesora Trybunału Koronnego Hermanowi Kolineuszowi.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Krzysztof St. M. Kwazi, 07.04.2015, 10:29:05
  2. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 07.04.2015, 11:16:08
  3. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 07.04.2015, 16:15:31

Głosy WSTRZYMUJĄCE

  1. Karolina Aleksandra, 07.04.2015, 18:01:06
  2. Avril von Levengothon, 08.04.2015, 07:12:44

Głosy PRZECIW

  1. Ignacy Urban de Ruth, 07.04.2015, 14:06:47
  2. Wojciech Wiśnicki, 08.04.2015, 23:21:22