Sejm Księstwa Sarmacji
Ustawa o rozszerzeniu uprawnień Marszałka-Seniora
od 05.04.2015 r. (12:05:25) do 08.04.2015 r. (08:34:11)
Treść głosowania

Art. 1.

Art. 2 ust. 1 zd. 2 Ustawy Sejmu nr 107 — Regulaminie Sejmu z dnia 10 lipca 2010 r. („Wybór przeprowadza Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”) otrzymuje brzmienie „Do czasu wyboru Marszałka Sejmu pracami Sejmu kieruje Marszałek-Senior powoływany i odwoływany przez Księcia”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podsumowanie głosowania

Głosy ZA

  1. Avril von Levengothon, 05.04.2015, 12:54:46
  2. Karolina Aleksandra, 05.04.2015, 13:26:38
  3. Wojciech Wiśnicki, 05.04.2015, 13:29:59
  4. Ignacy Urban de Ruth, 05.04.2015, 14:51:38
  5. Rihanna Aureliuš-Sedrovski, 05.04.2015, 17:00:58
  6. Krzysztof St. M. Kwazi, 05.04.2015, 18:37:21
  7. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki, 05.04.2015, 21:33:09

Głosy WSTRZYMUJĄCE

Głosy PRZECIW